Verpachten horeca Het Punt politiek bespreekbaar

VROOMSHOOP - Onafhankelijk van elkaar hebben zowel Marcus Elzing (GBT) als Erik Veltmeijer (PVV)  contacten gehad met (horeca)ondernemers die geïnteresseerd zijn om te praten over de pacht van het horecagedeelte van Het Punt. In het programma Politieke stem op Delta FM van 29 augustus kwam dit onderwerp aan de orde. Namen van kandidaten werden, ook na wat aandringen van de zijde van de presentator, niet genoemd en daardoor kwam dus ook niet naar voren of men mogelijk met dezelfde kandidaten had gesproken. Wel is duidelijk dat beide partijen het verpachten van de horeca mee willen nemen in de gesprekken over de toekomst van Het Punt. Overigens wordt in de wandelgangen zoals dat heet, wel de naam van de familie Spoor genoemd, de kandidaten die ook betrokken waren bij de start van Het Punt, maar toen o.a. afhaakten vanwege de in hun ogen te hoge pachtsom. Maar dat kan niet bevestigd worden.

 

Met name Erik Veltmeijer van de PVV is er op dit moment niet van overtuigd dat alle kansen om de horecaomzet te verhogen benut worden en heeft hierover dan ook schriftelijke vragen gesteld. Die mening wordt kennelijk gedeeld door tenminste één kandidaat waar GBT mee heeft gesproken, want die had , aldus Marcus Elzinga, een aantal creatieve ideeën om niet alleen de horecaomzet te verhogen, maar bovendien de inwoners en de omgeving er nog meer bij te betrekken. 

Het Punt wordt geëxploiteerd door een stichting, maar het horecagedeelte is weer ondergebracht in een aparte stichting en onderling hebben beide stichtingen financieel ook nog het één en ander met elkaar te verhapstukken, maar dat mag een eventuele andere opzet niet in de weg staan gaven beide fractievoorzitters aan. Dat deze andere aanpak van de horeca ook politiek aan de orde gaat komen, ligt dus voor de hand. Want hoewel stichtingen autonoom zijn, is de gemeente Twenterand er financieel zodanig bij betrokken dat zij hierin zeker een stem heeft of zou moeten hebben. 

Het verpachten van de horeca van Het Punt maakte oorspronkelijk overigens onderdeel uit van de opzet van Het Punt, maar werd losgelaten toen bleek dat de gecalculeerde pachtsom onvoldoende realistisch was, waardoor kandidaten afhaakten.  Dat dit mede de oorzaak is dat het horecagedeelte op een verkeerde plek in het gebouw is gesitueerd, zou overigens best kunnen. Want het is natuurlijk heel onlogisch en commercieel totaal onjuist dat de bibliotheek wel een centrale plek pal tegen over de hoofdingang van het gebouw heeft gekregen en het horeca gedeelte niet. Iedere bezoeker van Het Punt  wordt nu geconfronteerd met de bibliotheek, maar niet met het horecagedeelte. Sterker nog, je kunt een voorstelling in het theater bezoeken zonder dat je merkt dat er een paar stappen verder ook een mooi Grand Café is gevestigd. Het gaat zeker veel geld kosten om het Grand Café en de bibliotheek van plek te laten wisselen, maar men zou er toch eens opnieuw naar moeten kijken. De dekkingsbijdrage van het horecagedeelte aan de resultaten van Het Punt is op dit moment ongeveer 10.000 euro op jaar basis, maar de medewerkers doen er beslist alles aan om dat op te vijzelen. Een pachtsom moet dus in ieder geval (veel)hoger liggen dan deze 10.000,= euro.  De kandidaat pachters zijn hiervan natuurlijk op de hoogte en kennelijk bereid hierover de gesprekken aan te gaan. Een stappen plan met een jaarlijkse verhoging van de pachtsom gebaseerd op de omzet zou zeker bespreekbaar zijn. Mogelijk dat dit onderwerp politiek aan de orde komt als de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PVV binnen zijn en de raad hierover een debat aanvraagt.

Hoewel de hele uitzending zeker het terugkijken meer dan waard waard is, vindt u het onderwerp over Het Punt in deze video tussen 49.15 en 1.00.14 uur.


«   »