Den Ham Doet! gaat het ook daadwerkelijk doen.

DEN HAM - Er is weer een dorpsraad in Den Ham. Op de vorige dorpsraad was via de social media kritiek geweest en dat heeft grote gevolgen gehad. De toen zittende raad gaf aan dat als anderen het beter dachten te weten, zij dit dan ook maar moesten bewijzen en gaven vrijwel direct aan te stoppen. Wel gaf men aan de lopende zaken te blijven behartigen, maar wel graag zo snel mogelijk de zaken over te willen dragen. Of deze kritiek nu terecht was of niet, als je dit soort berichten naar buiten brengt moet je natuurlijk ook bereid zijn de werkzaamheden op te pakken en bewijzen dat je het ook daadwerkelijk beter kunt. Dat laatste is niet gelukt en in maart van dit jaar werd zelfs aangegeven te stoppen met het formeren van een dorpsraad 2.0 en zat Den Ham dus zonder dorpsraad. Misschien achteraf toch iets te snel geweest met dit soort berichten via de social media naar buiten te brengen en dat mag degene die dit naar buiten bracht zich zeker aanrekenen.   

Juist nu er een nieuw college zit dat duidelijk aangeeft met de diverse dorpsraden in contact te willen treden en het niet alleen bij praten te willen laten, maar er ook daadwerkelijk kernbudgetten voor beschikbaar stelt, liet Den Ham het volledig afweten. Een paar verstandige Hammenaren hebben nu de handen ineen geslagen en er is nu met Den Ham Doet! weer een gesprekspartner richting de gemeente. Er is ook maar gelijk een nieuwe naam gekozen en dat wordt Den Ham Doet! Een veelbelovende naam, die overigens tevens ook verwachtingen wekt. Overigens de mensen van Den Ham Doet! voelen zich geen dorpsraad, want zij zijn niet gekozen, maar hebben zichzelf beschikbaar gesteld. Zij hebben er voor gekozen projecten op te pakken, die voor de inwoners van Den Ham belangrijk zijn.

Henk Jansen vervult de rol van voorzitter, Erik Smelt is de vice-voorzitter, penningmeester is Herman Klomp en de functie van secretaris is in handen van Janneke Timmerman en Gea Bosch. Daarnaast zijn er nog vijf bestuursleden actie in Den Ham Doet!

Den Ham doet! wil samen met dorpsgenoten plannen realiseren. Den Ham Doet! wordt dus het aanspreekpunt voor de gemeente en de organisatie die de Hammer belangen bij de gemeente onder de aandacht gaat brengen. Ook gaat men voor goede plannen op zoek naar financiering, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies. Vanuit de gemeente worden vanaf 2020 nieuwe kernbudgetten ingezet voor dit soort initiatieven.