Zorgsaam Twenterand actief op heel veel terreinen

TWENTERAND - ZorgSaam Twenterand is een organisatie voor welzijnswerk en biedt vanuit haar betrokkenheid bij de samenleving een breed scala aan diensten en activiteiten waaronder Zorginformatie•punten, jongerencoaching, ouderenwerk, kortdurende projecten, ondersteuning van vrijwilligers en maatschappelijk initiatieven op gebied van sport, educatie, voorlichting en preventie.

De organisatie is met afstand de grootste subsidienemer van de gemeente Twenterand, maar daar krijgt de samenleving zeker wat voor terug. In de twee persberichten die de stichting vandaag heeft gepubliceerd kunt u kennis maken met wat voorbeelden en als u na het lezen van dit artikel er wat meer over wilt weten kunt de beide persberichten hieronder downloaden. 

Op 3, 4 en 5 september staat er weer een sportcarrousel op de agenda. Dit keer in Vroomshoop, de kern waar de sportcarrousel enkele jaren geleden ooit begon, maar nu ook wordt uitgevoerd in de kernen Westerhaar en Vriezenveen. Het doel van de sportcarrousel is om de kinderen vanuit henzelf - dus intrinsiek - te motiveren voor een sport of beweegkeuze, die tevens duurzaam is. Als ze met iets in aanraking komen, wat ze echt zelf leuk vinden door het te beoefenen, is de kans op terugval kleiner. Naast het aanbod van de reguliere sporten, worden ook vrije bewegingsvormen zoals bijvoorbeeld klimmen onder de aandacht van de kinderen gebracht.

Bij de sportcarrousel krijgen de lokale sportverenigingen en/of beweegaanbieders de kans om hun sport dan wel bewegingsvorm te promoten. Het rooster is zo in elkaar gezet dat elk kind in aanraking komt met de sport of bewegingsvorm. In Vroomshoop doen alle scholen van het reguliere basisonderwijs mee, goed voor een deelname van in totaal 600 kinderen. Dit jaar is de 75-jarige en jubilerende voetbalvereniging Vroomshoopse Boys gastheer. De sportcarrousel is voor ouders en overige bezoekers gratis toegankelijk. Het clubhuis van Vroomshoopse Boys is voor een kop koffie of thee geopend. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met combinatiefunctionaris sport-jongerenwerk, Stef Lamberink. Telefonisch (0546) 481 456 of via e-mail slamberink@zorgsaamtwenterand.nl

 

In het andere persbericht vertelt Jeanet Kikkert haar ervaringen met Automaatje Twenterand een sociale vervoersservice voor en door eigen inwoners van Twenterand die op 5 juni 2019 van start is gegaan. ANWB Automaatje Twenterand wordt mogelijk gemaakt door de ANWB, ZorgSaam Twenterand en de gemeente Twenterand.

Wilt u ook gebruik maken van deze vervoersservice? Het telefoonnummer is (06) 8387 8151 of e-mail naar: automaatje@zorgsaamtwenterand.nl

.

Sportcarrousel
Automaatje Twenterand

«   »