Uw mening over PLUS + telt en stellen we zeer op prijs

DEN HAM - Via Plus + wil de redactie van De Twenterander online opiniestukken publiceren waarin men dieper ingaat op zaken die spelen binnen de lokale politiek, de sport, de cultuur, de kerk en de actualiteit of inhoudelijk ingaan op onderwerpen die anderszins interessant kunnen zijn voor inwoners van de gemeente. De redactie zal niet schuwen om, altijd vanuit een journalistieke onafhankelijke insteek, duiding te geven aan de onderwerpen die in deze Plus + artikelen aan de orde komen. Het ligt in de bedoeling dat Plus + artikelen alleen beschikbaar komen voor abonnees/donateurs.

De redactie kan dit natuurlijk wel willen, maar het moet natuurlijk ook kunnen en half september wordt duidelijk of dit een reële optie is en Plus + ook daadwerkelijk wordt geïntroduceerd. Om een indruk te krijgen van Plus + worden de komende weken een aantal artikelen gepubliceerd die zijn afgeschermd door een wachtwoord. Omdat de politiek op dit moment nog vakantie viert, kan er niet echt worden ingegaan op de actualiteit binnen de lokale politiek, maar mede daarom wordt er in één van de artikelen teruggekeken op het eerste regeringsjaar van dit college. 

Het ligt in de bedoeling om na de eventuele introductie van Plus + minimaal één Plus + artikel per (werk)dag te publiceren, met in het weekend een groot onderwerp over een paar pagina's met bijbehorende foto's en de rubriek 'In gesprek met' wordt voortgezet waarin gesproken wordt met bekende of onbekende Twenteranders, zoals het gesprek met Els en Harrie van de Piep'n. Er zijn nog wel wat meer plannen, maar die houden Han Pape en Chris Walraven nog even voor zich.

Enquête 

Uiteraard is alleen een afscherming door middel van een wachtwoord niet voldoende voor een goed en betrouwbaar abonnementen- of donateurbeheer, maar dat is de volgende stap die dan gezet zal worden. Via een heel korte enquête wordt de lezers gevraagd om hun mening te geven over PLUS + en aan te geven welk bedrag zij bijvoorbeeld als abonnee/donateur reëel zouden vinden. 

Op dit moment worden dus de voorbeelden van deze PLUS + artikelen afgeschermd door een wachtwoord. Het wachtwoord dat u in moet vullen om ook de Plus + artikelen in deze onderzoeksperiode te lezen is : Donateur  Uiteraard is aan het gebruik van dit wachtwoord verder geen enkele verplichting verbonden.


«   »