Onderzoek of Plus + een reële optie is voor De Twenterander

DEN HAM - De redactie van De Twenterander onderzoekt de mogelijkheden om online opiniestukken te publiceren waarin men dieper ingaat op zaken die spelen binnen de lokale politiek, de sport, de cultuur, de kerk en de actualiteit. De redactie zal niet schuwen om duiding te geven aan de onderwerpen die in deze Plus + artikelen aan de orde komen. Het ligt in de bedoeling dat De Twenterander Plus + alleen beschikbaar komt voor abonnees/donateurs en buiten deze artikelen worden er nog meer extra's aan verbonden. Zoals bekend beraden de mensen achter De Twenterander zich op dit moment over de toekomst, waarbij met name onderzocht wordt of het gratis huis-aan-huis verspreiden van een tabloid kan worden voortgezet of dat er alternatieven zijn die minder kosten met zich meebrengen. Met het drukken, verspreiden en opmaken van een tabloid in een oplage van 15.000 stuks zijn namelijk behoorlijke bedragen gemoeid.

Een van de opties is Plus + en half september 2019 wordt duidelijk of dit een reële optie is. Het artikel over de inspraak van de burger bij de benoeming van de nieuwe burgemeester en  de achtergrondinformatie over het zonnepark Oosterweilanden zijn voorbeelden van Plus + artikelen. Tot aan de mogelijke invoering van Plus + krijgt u tijdelijk toegang tot deze artikelen door het wachtwoord Donateur (met een hoofdletter) te gebruiken. Er worden de komende tijd nog een aantal Plus + artikelen geplaatst, zodat u alvast een indruk kunt krijgen wat u als abonnee/donateur kunt verwachten. Bovendien helpt u als abonnee/donateur mee om deze journalistiek en redactioneel onafhankelijke nieuwssite online te kunnen houden en mogelijk nog uit te breiden. Tenslotte gaven in een enquête 479 lezers aan onafhankelijke journalistiek van toegevoegde waarde te vinden.

Het ligt in de bedoeling om na de mogelijke introductie van Plus + minimaal één Plus + artikel per (werk)dag te publiceren, met in het weekend een groot onderwerp over een paar pagina's met bijbehorende foto's en ook de rubriek 'In gesprek met' wordt online voortgezet. Er zijn nog wel wat meer plannen, maar die houdt de redactie nog even voor zich.

Uiteraard is alleen een afscherming door middel van een wachtwoord niet voldoende voor een goed en betrouwbaar abonnementen- of donateurbeheer, maar dat is dan een volgende stap. Voor de goede orde, buiten de Plus + artikelen blijven ook na 15 september 2019 alle andere artikelen gewoon gratis toegankelijk voor iedereen. Als u niets wilt missen van het nieuws in uw gemeente, geïnteresseerd bent in de achtergronden en bovendien de onafhankelijke journalistiek inclusief een duiding een warm hart toedraagt lijkt een abonnement op De Twenterander Plus + dus zeker een optie. U hoort binnenkort meer, want u wilt natuurlijk niet alleen weten wat u krijgt als abonnee/donateur, maar ook wat het u gaat kosten. Hoewel het bedrag nog niet bekend is, zal dit u zeker niet tegenvallen.


«   »