Lasergamen en skelteren nieuwe beweegvormen in Twenterand

VROOMSHOOP -  In het kader van de opdracht dat minimaal 75% van de inwoners van de gemeente Twenterand moeten of meer moeten bewegen komt  ZorgSaam Twenterand vanaf deze maand, in samenwerking met de vereniging Sportieve Kans Twenterand en de IJsclub Vroomshoop, met twee nieuwe intensieve bewegingsvormen: lasergamen en skelteren. Financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en het Innovatiefonds van de gemeente Twenterand.

Eén van de doelstellingen van de combinatiefunctionaris sport-jongerenwerk is om jeugd te interesseren voor (nieuwe vormen van) sporten en bewegen, waarbij plezier en intensiteit samen gaan. Vorig jaar was er voor het eerst de Triatlon Experience, gelieerd aan de Vroomshoopse triatlon. Nu dus skelteren en lasergamen. Overigens kunnen uiteraard ook ouderen aan deze activiteiten meedoen want er is geen leeftijdslimiet, maar de fysieke gesteldheid bij deze activiteiten speelt bij deze nieuwe beweegvormen echter wel degelijk een rol.

Lasergamen, indoor of outdoor: beproefd recept

Het succes van het lasergamen bleek na een pilot van CSG het Noordik en ZorgSaam Twenterand. Traditiegetrouw organiseren deze organisaties een afsluitende sportweek voor de tweede klassen van het Noordik Vroomshoop. Hier staat altijd een sportvereniging, sport dan wel een (nieuwe) bewegingsvorm centraal. Dit keer was dat, naast de Triatlon Experience, lasergamen: een speelse beweegvorm, die als enorm intensief werd ervaren, veel dynamiek in zich heeft, ook als samenwerkingsvorm. Het spel werd door de wat oudere jeugd fanatiek gespeeld in een zaal in Het Punt dat was omgetoverd tot lasergamelocatie.

Naderhand was er veel vraag naar vaker te lasergamen dan deze ene keer in het jaar. Daarom wordt de activiteit op aanvraag aangeboden door de vereniging Sportieve Kans Twenterand. Het kan zowel outdoor - in het bos, locatie van IJsclub Vroomshoop - of outdoor in het oude schoolpand Nassaustraat 2 Vroomshoop (voormalige De Sleutel). Op eigen locatie behoort ook tot de mogelijkheden.

De kosten bedragen 5 euro per persoon en zullen worden gebruikt voor nieuw materiaal, onderhoud en een gedeelte zal naar de mogelijke realisatie gaan van een geasfalteerde ijsbaan in Vroomshoop.

Skelteren
Daarnaast zal er vanaf dinsdag 13 augustus worden geskelterd op de ‘ijsbaan’ van IJsclub Vroomshoop. Via het Innovatiefonds gemeente Twenterand is het idee geopperd om een kampioenschap skelteren te organiseren. Wie schijft de snelste ronde over de ijsbaan op zijn/haar naam? Er zijn nu voor de jongste vanaf 3 jaar twee skelters beschikbaar en vanaf 8 jaar eveneens twee skelters. Na de pilotperiode worden dit er eventueel meer. Skelteren vindt plaats op de dinsdag- en donderdagochtenden van 09.00 tot 12.00 uur. Er is dan ook iemand aanwezig die de tijden noteert. Aanvraag te skelteren voor bijvoorbeeld een (verjaardags)feestje of een spelmiddag kan op andere momenten in de week. De kosten voor het gebruik van de skelters bedragen 1 euro per uur. Bij een lidmaatschap van de IJsclub Vroomshoop of Sportieve Kans Twenterand zal het gebruik gratis zijn.

Meer info

Voor meer informatie of heeft u zelf ideeën of materiaal geschikt voor meer sport en beweegaanbod op locatie van de IJsclub Vroomshoop? Mail dan naar sportievekanstwenterand@gmail.com


«   »