Gemeente heeft er ook genoeg van en treedt handelend op

Sinds 2012 klagen een aantal bewoners in en rond de vestiging van autobedrijf Abbink aan het Oosteinde te Vriezenveen over de overlast die men ondervindt van de handel en wandel van dit bedrijf. Men heeft een video opgenomen die duidelijk maakt wat men verstaat onder overlast. De afdeling handhaving van de gemeente Twenterand heeft nu besloten handelend op te treden. Hierdoor moet de overlast voor een belangrijk deel terug gebracht worden en de verkeersveiligheid worden verbeterd. 

In het verleden zijn ook dwangsommen opgelegd maar die hebben onvoldoende resultaat gehad, maar de gemeente is er nu klaar mee, tot grote opluchting van de klagers. Die overigens anoniem willen blijven, voor zover dit mogelijk is natuurlijk. 

De gemeente en autobedrijf Abbink hebben in het verleden al een aantal malen om de tafel gezeten om te praten over verplaatsing, maar tot nog toe zonder resultaat. De reden is volgens Abbink geld en dan doelt hij op het bedrag dat de gemeente zou moeten betalen  om een verhuizing van het bedrijf mogelijk te maken. De gemeente kiest nu voor handelend optreden, waardoor Abbink mogelijk toch kiest voor verplaatsing van zijn bedrijf.


«   »