Kooiplas in Vriezenveen één der natuurgebieden waar sponswerking moet verbeteren

VRIEZENVEEN – Er worden voor 2,7 miljoen euro maatregelen genomen die de sponswerking in natuurgebieden bevorderen, waardoor meer water zal worden vastgehouden ten behoeve van droge periodes. Eén van die gebieden is de Kooiplas in Vriezenveen.

Andere betrokken gebieden in Twente en directe omgeving zijn Hof Espelo (Enschede), Hoge Venterink (Oldenzaal), Landgoed Eerde (Ommen), Hengevelde, Hertme, Entervenen. De maatregelen moeten vóór 2022 zijn uitgevoerd.

De belangrijkste maatregelen zijn het dempen van greppels en het minder diep maken van waterlopen. Diepe watergangen zijn in het verleden aangelegd om gebieden te ontwateren, zoals het greppelsysteem (rabatten) op landgoed Eerde. In het verleden waren de rabatten nodig voor voldoende drooglegging ten behoeve van de houtproductie; nu zorgen ze juist voor ongewenste ontwatering.

De droge zomer van vorig jaar heeft laten zien hoe kwetsbaar de natuur op de hoge zandgronden is. Het zijn gebieden waar het aanvoeren van water uitermate beperkt is. De heide lag er doods bij en hoogveengebieden vielen deels droog. Het gevolg was economische schade voor landbouw, scheepvaart en energievoorziening. En natuurlijk lijden landschap en natuur schade. De uitvoering der projecten (bij elkaar 35) ligt bij natuurorganisaties: Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Overijssels Particulier Grondbezit.