Waterschap treedt wegens watertekort op tegen overtreden van beregeningsregeling

VRIEZENVEEN - Het waterschap Vechtstromen waarschuwt voor het overtreden van de regels door het onttrekken van oppervlaktewater. Er zijn meldingen van overtredingen en de politie gaat hier scherper tegen optreden. Boetes worden vastgesteld door de Officier van Justitie en zouden fors zijn. Met name in Oost Twente is water schaars, maar in de rest van Twente ook. Beken en sloten vallen droog en het grondwaterpeil zakt.

In het gebied van Vechtstromen is de reguliere beregeningsregeling van kracht. Volgens deze regeling mag er water worden onttrokken zo lang er water over de eerstvolgende benedenstrooms gelegen stuw stroomt.

Het waterschap heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor vijvers in de bebouwde kom teneinde problemen met de waterkwaliteit door zuurstofloosheid tegen te gaan. Ook tegen dit verbod treedt het waterschap op.

Vechtstromen laat weten dat veel ondernemers de beregeningsregeling keurig naleven. Volgens het waterschap is dat belangrijk om de gevolgen van de droogte beperken.

De droogte is momenteel vergelijkbaar met vorig jaar om deze tijd. Het neerslagtekort bedraagt zo’n tweehonderd liter per vierkante meter. Beken en sloten vallen droog en grondwaterpeilen zakken onderuit. Dit brengt schade voor natuur en landbouw met zich mee en kan problemen gaan opleveren voor de waterkwaliteit.


«   »