Op koers richting een financieel herstel van de Ziekenhuis Groep Twente (ook voor Twenterand)

ALMELO/TWENTERAND – De effecten van  de financiële herstelplan van de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) worden volgens bestuurder Odding zichtbaar. Zo boekte ZGT over het afgelopen boekjaar een operationele winst van 2,3 miljoen euro.

Het jaar 2018 stond voor het ziekenhuis ook in het teken van strategische keuzes met het oog op een toekomstbestendig zorgaanbod. ZGT exploiteert ziekenhuizen in Almelo (Twenteborg) en Hengelo. Ook de gemeente Twenterand behoort tot het verzorgingsgebied

ZGT noteerde jaren van oplopende kosten. Odding zegt dat nu een kostenreductie van 4,4 miljoen euro is gerealiseerd, meer grip op inkomsten en uitgaven door een aangescherpte planning & control-cyclus, een nieuwe slagvaardige organisatiestructuur en meer controle op het registratie- en declaratieproces van behandelingen en betere afspraken met de zorgverzekeraars.

Eind vorig jaar sloot ZGT een meerjarige overeenkomst met Menzis, de grootste verzekeraar in het verzorgingsgebied over volume, prijs en partnerschap. Ook met de medische staf werd een nieuwe meerjarige overeenkomst gesloten, waarin de volumeprikkel niet leidend is in de financiële afspraken. 'Deze beide meerjarige overeenkomsten geven naast vertrouwen ook financieel meer zekerheid voor ons ziekenhuis.’ Er zijn met de banken nieuwe afspraken gemaakt voor de komende vier jaar, waaronder de herfinanciering van leningen en het aangaan van nieuwe leningen voor benodigde investeringen.


«   »