Lezersenquête over de toekomst van De Twenterander afgesloten.

DEN HAM - Er hebben 479 mensen meegedaan aan de lezersenquête die De Twenterander heeft uitgezet en die belangrijk kan zijn bij het bepalen van de toekomst voor met name het uitbrengen van de gedrukte uitgave van de tabloid, die om de twee weken huis-aan-huis wordt verspreid in de gemeente Twenterand

189 personen (39.5 %) zijn van mening dat de huidige verspreidingsvorm moet blijven zoals deze nu is.

136 personen (28,4 %) zijn van mening dat de huidige verspreidingsvorm in stand moet blijven, maar dat er gekozen moet worden voor een andere dag van verspreiding.

94 personen (19.6%)  zijn bereid na te denken om voor 30,= euro per jaar abonnee te worden.

60 personen (12.5%) zijn van mening dat De Twenterander niet van toegevoegde waarde is en dus beter kan verdwijnen.

 

Of deze enquête wetenschappelijk verantwoord was en dus een representatief beeld geef daar valt zeker over te twisten, maar het aantal reacties valt zeker niet tegen. Duidelijk is in ieder geval dat er uit de cijfers wel het één en ander valt op te maken en daar gaan de mensen achter De Twenterander nu mee aan de slag. Overigens loopt de enquête onder de bedrijven in Twenterand nog door tot en met 15 juni 2019. Dus nog bijna een week waarin ook de bedrijven binnen de gemeente Twenterand een mening kunnen geven hoe men aankijkt tegen dat  andere huis-aan-huisblad. Mocht u als bedrijf de inloggegevens om deze enquête in te vullen niet hebben ontvangen of niet direct meer bij de hand hebben dan is een mail naar info@detwenterander.nl voldoende om deze gegevens te ontvangen waarna u volledig anoniem alsnog uw mening kunt geven.

Dat een zeer ruime meerderheid van de geënquêteerden van mening is dat deze tabloid moet blijven in de huidige verspreidingsvorm, is voor de betrokkenen een goed teken, maar uiteraard ook voor de potentiële adverteerders. Want links- of rechtsom, adverteerders zijn noodzakelijk om welke krant dan ook uit te kunnen (blijven) brengen. Dat bijna 70 % van de deelnemers aan deze lezersenquête zich positief uitlaat over de huidige verspreidingsvorm van De Twenterander is natuurlijk ook een signaal richting de adverteerders. Of dit signaal wordt opgepikt is nog even afwachten. Het is echter cruciaal voor het voortbestaan van deze tabloid dat de bedrijven uit Twenterand  bereid zijn een gedeelte van hun reclamebudget jaarlijks te besteden aan één of meerdere advertenties in de Twenterander. Wordt vervolgd.