Informatie over werkzaamheden aan Kanaal Almelo-De Haandrik in Het Punt

VROOMSHOOP - De provincie Overijssel en de stichting Kant nog Wal houden dinsdag 18 juni in Het Punt te Vroomshoop een inloopbijeenkomst over werkzaamheden aan het Kanaal Almelo–De Haandrik, waarover deze site gisteren berichtte.

De damwanden langs het kanaal in Daarlerveen en Vroomshoop zijn aan onderhoud toe. Voor een veilig gebruik en onderhoud van de berm is het nodig om de damwanden te vervangen.

De inloopbijeenkomst is op 18 juni is van 15.00 tot 21.00 uur in Het Punt. Bezoekers krijgen er informatie over de vervanging van de damwanden en de pandopnames die binnenkort plaatsvinden. Ieder uur is er een korte plenaire presentatie waarin onder andere de planning wordt toegelicht.

Ook zijn er borden met daarop informatie over de aard en de locaties van de werkzaamheden. Voorts is er informatie over de manier waarop de pandopnames gaan plaatsvinden. Medewerkers van de provincie Overijssel en de aannemer zijn aanwezig indien gewenst om een toelichting te geven.