Snellere doorpakmogelijkheden bij BV-constructie zandwinning Oosterweilanden in Vriezenveen

VRIEZENVEEN - De zandwinners In de Oosterweilanden hebben bij de gemeente aangegeven dat de VOF Oosterweilanden veranderd is in een Besloten Vennootschap. Hiertoe is om bedrijfstechnische redenen besloten, namelijk meer bewegings- en handelingsvrijheid.  Zo kan een BV zelfstandig personeel in dienst nemen en materiaal kopen. De wijziging zat al een tijd in de pen, al heeft de formele afhandeling op zich laten wachten.

De huidige BV heeft vier aandeelhouders die allemaal evenveel aandelen bezitten. In de VOF Oosterweilanden was sprake van vijf vennoten.

Van de huidige vier aandeelhouders in de BV zijn drie dezelfde partijen. Molenbeek Invest van de Rijssense grootgrondbezitter en bouwondernemer Tijhuis, de Roelofs Groep Den Ham, Zandmaatschappij Twenthe en Vriezand, waarin Leemans en Wessels Stevin participeren.

De zandwinning ligt centraal in de open ruimte tussen Vriezenveen en Almelo, omsloten door de Horstweg, de Buitenlandweg, de Boslandweg, de Walstraat en de Oostermaatweg. De zandwinning maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Vriezenveen Zuidoost die voorziet in onder meer een bedrijventerrein, dat deels een zonnepark zou moeten worden, maar dat loopt materieel en financieel niet zo lekker.

Het zandwingebied dat naderhand zal worden omgezet in een waterplas van circa honderd hectare en een (dag)recreatieve functie aan de noordkant dient te krijgen en deels een natuurfunctie.


«   »