Gevolgen grote brand bij Twence voor afvalinzameling en -verwerking nog in rookwolken gehuld

TWENTERAND/HENGELO – De felle brand die de composteringsinstallatie van Twence heeft ook voor de aandeelhoudende gemeenten, waaronder Twenterand, een aantal implicaties, al is nog onduidelijk welke. Er is hoe dan ook een nieuwe installatie nodig om biologisch afval te verwerken tot compost, biobrandstof en brandstof. Over de inzameling en verwerking van het afval laat het bedrijf weten dat het ‘regulier’ kan worden aangeleverd bij Twence.

De brand maakt verwerking van het materiaal in de composteringsinstallatie onmogelijk, waardoor wordt uitgeweken naar de afvalenergiecentrale. Hierdoor kan de groencontainer, verzekert Twence, volgens het normale ophaalschema, worden geleegd.

Op  wat langere termijn is er nog de voorshands theoretische mogelijkheid van tijdelijke opslag in Zenderen, waar Twence eigenaar is van de oude stortlocatie Elhorst-Vloedbelt. Er is daar een mestverwerkingsinstallatie voorzien, maar daar lopen nog procedures over.

Over de kosten van de investering voor nieuwbouw kon het bedrijf op de Boeldershoek tussen Hengelo en Enschede vandaag niets zeggen. Wel dat er al plannen en financiering waren voor vernieuwing en aanpassing, onder meer ten behoeve van de overdekte opslag van groente-, fruit- en tuinafval, teneinde stankoverlast in de omgeving  te voorkómen.

De hevige brand op de Boeldershoek moet rond het middernachtelijk uur zijn ontstaan. Het vuur verspreidde zich snel en zware rookwolken, waarvan wordt gezegd dat er geen giftige stoffen inzaten, dreven in westelijke (Hengelose) richting. Om zes uur gaf de brandweer het sein brandmeester. De fracties van GroenLinks in de gemeenteraad te Hengelo en van Provinciale Staten kondigen aan vragen te stellen over mogelijke gevaren van de uitstoot voor de volksgezondheid en het milieu, mede naar aanleiding van eerdere – kleinere – branden bij Twence.


«   »