Nieuwe commissarissen na turbulent jaar CAV Den Ham

DEN HAM – De kandidaten Armando Dood uit Den Ham en Ewald Stamsnieder uit Geesteren (gemeente Tubbergen)  zijn aangetreden als commissarissen  bij de mengvoederproducent CAV te Den Ham. Hun benoeming is bekrachtigd door de leden.

 Na twee roerige jaren gaf de nieuwe directeur Harry Groooters voor de eerste keer een toelichting op de cijfers: de behaalde en de verwachte resultaten.

Net als 2017 was ook 2018 voor de coöperatie zowel financieel-economisch als organisatorisch een moeilijk en zwaar jaar. Ondanks de tegenwind, die iedereen ervaren heeft, bleef - zo werd gezegd - dankzij optimale samenwerking in het team de focus liggen op het maken van kwalitatief goed voer en het geven van persoonlijk en deskundig advies.

De jaarrekening van de CAV Den Ham is door de leden geaccordeerd.


«   »