Advies maatregelen woningen bij Engbertsdijkveen medio juni bekend

WESTERHAAR/DE POLLEN – Medio volgende maand zal adviesbureau Wareco zijn voorstellen presenteren voor de woningen in het zogenoemde risicogebied van het Engbertsdijkveen.

Uit onderzoek kwam naar voren dat het gebied te lijden heeft van verdroging en een stikstofoverschot. Daarom zijn er maatregelen nodig om het bijzondere hoogveen te behouden en te versterken. Daar is Staatsbosbeheer nu voortvarend mee bezig.

Het ingeschakelde ingenieursbureau Wareco, met de hoofdvestiging in Amstelveen en Twentse tentakels, is nu bezig met het opstellen van maatwerkadviezen. Dat geldt voor de woningen die in het risicogebied liggen, binnen een afstand van honderd meter van de grens van het natuurgebied in combinatie ondiepe grondwaterstanden.

Zoals bekend wil de overheid het gebied deels vernatten om het beschermde, want weinig voorkomende, hoogveen te beschermen. Dat heeft behalve voor agrariërs ook gevolgen voor bewoners van woningen aan de randen van het natuurgebied.

Voor veel huizen in de zone bestaat geen risico, omdat de grondwaterstanden al diep zijn en verwachte verhoging van de grondwaterstand niet leidt tot problemen.


«   »