Pogingen te komen tot een nieuwe Dorpsraad Den Ham in kiem gesmoord

DEN HAM – De pogingen tot een nieuwe Dorpsraad in Den Ham te komen hebben schipbreuk geleden. De initiatiefnemers constateren in meerderheid dat ze er niet in geslaagd zijn ‘de doorstart van de Dorpsraad Den Ham een richting en een bestuur te geven’.  Ze achten verdere inspanningen ‘niet zinvol’.

‘We hebben meer dan een jaar intensief gezocht met hulp van vele bekende en minder bekende Hammenaren. Ook is er professionele en ambtelijke hulp gezocht en gevonden. Een recentelijke presentatie door een expert op het gebied van burgerparticipatie heeft de meerderheid van ons doen inzien dat het verder voortzetten van de huidige zoektocht niet zinvol is.’

De initiatiefnemers waren Herman Haandrikman, Harm te Winkel, John Nijzink, Michiel van Haarst, Gea Bosch, Janny Bijlstra en Erwin Lette. Het schort volgens hen aan kartrekkers voor het bestuur en aan eenduidigheid over de koers en het mandaat. ‘Als de raadsleden hun voelsprieten in de Hammer samenleving hebben, wat is dan nog de toegevoegde waarde van de Dorpsraad?’


«   »