Twenterander met Twenteranders op verkiezingspad

DEN HAM – Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap Vechtstromen heeft de gemeente Twenterand aardig wat ijzers in het vuur. Een aantal van hen gaat vrijdag 15 maart op initiatief van De Twenterander, met elkaar in debat. Dat gebeurt in zalencentrum Harwig in Den Ham. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang debat 20.00 uur.  U bent van harte welkom en ook het publiek wordt betrokken bij de debatten. Ruim 100 personen personen kunnen aanwezig zijn bij de opname van dit verkiezingsdebat. 

Op deze wijze geeft De Twenterander kleur aan twee stembusgangen die onder de mensen toch wat minder tot de verbeelding spreken dan verkiezingen voor de gemeenteraad en voor de Tweede Kamer.

Het debat wordt live gestreamd via de Facebookpagina van het praatprogramma Politieke stem op Delta FM en in het weekend daarna integraal zes keer herhaald via Delta TV en is de volgende dag terug te kijken via het YouTube kanaal van de lokale omroep. De techniek is in handen van de Delta Media Groep, waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en in de toekomst vaker gaan samenwerken, ook als het gaat om debatten op locatie en niet alleen rond verkiezingen.

Behalve het uitgeven van een tabloid, die overigens woensdag 13 maart bij 15.000 adressen in Twenterand voor de eerste keer op de deurmat valt, is het op velerlei wijze entameren van het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke debat een wezenskenmerk van weekkrant en omroep, met aandacht voor alles wat zich in de gemeente afspeelt. Tegen die achtergrond vindt ook het debat plaats over nut en noodzaak (of het ontbreken daarvan) van de verkiezingen voor provincie en waterschap. Voor de pauze gaat het om de waterschapsverkiezingen en na de pauze om de Statenverkiezingen. Het draaiboek voor de pauze is gelijk aan het draaiboek na de pauze, maar dan met andere kandidaten.

Twenterand heeft als gezegd veel kandidaten voor beide gremia en aan het debat doen er acht mee, te weten vier kandidaten voor Provinciale Staten en vier voor Vechtstromen. Aan hen de uitdaging bezoekers en kijkers van het belang van deze verkiezingen én in het bijzonder van hun verkiezing te doordringen.

De kandidaten voor het waterschap zijn Anneke Beukers (Water Natuurlijk), Couzijn Bos (CDA), Jan Veerenhuis (VVD) en Gerrit Engberts (SGP). De kandidaten voor de Staten zijn Martha van Abbema (CU) Jerry Blekkenhorst (CDA), Jan Jonker (SGP) en Douwe Bouma (GroenLinks).

De presentatie is in handen van Chris Walraven en de debatten worden geleid door Han Pape, beiden betrokken bij De Twenterander. Er zal worden gediscussieerd aan de hand van prikkelende stellingen. Alle kandidaten krijgen de gelegenheid kort te pitchen en worden daarna bevraagd. Er is bewust voor prikkelende stellingen gekozen.

Stellingen waterschap

  1. De boeren(organisaties) hebben nog steeds de (doorzet)macht bij Vechtstromen.
  2. Het waterschap moet rap een ambtelijke dienst worden, van de rijksoverheid of van de provincie
  3. Het is belachelijk dat de natuurbelangen steeds vaker prevaleren boven de economische.
  4. Het algemeen en het dagelijks bestuur van het waterschap bestaat uit afgedankte wethouders en beroepsbestuurders met een slecht huwelijk.

Stellingen provincie

  1. Het provinciebestuur is een moloch op lemen voeten in een pakhuis waar het geld tegen de muren klotst.
  2. De provincie is al overbodig en wordt nog overbodiger als gemeenten sterker worden en meer samenwerken.
  3. De provinciale politiek heeft een intrinsieke neiging heel veel geld rond te pompen en zo zichzelf in stand te houden.
  4. De belangrijkste provincie-inkomsten zijn de opcenten van de motorrijtuigenbelasting, waar ze vervolgens mooi weer mee spelen

«   »