Gemeente biedt mezen huisvesting in ruil rupsbestrijding

TWENTERAND  - In de gemeente Twenterand komen circa vijfhonderd vogelnestkastjes te hangen in eiken waar de naar deze boom genoemde processierupsen in dubbele betekenis huishouden.

De gemeenten bestrijden de eikenprocessierups al preventief door bomen te bespuiten met een biologisch middel, op plekken waar ‘een verhoogd risico’ geldt, onder meer nabij scholen, zorgcentra en bezijden fietspaden.

Om de ‘deugnieten’ ook operatief te bestrijden worden nestkastjes in overlast gevende eikenbomen gehangen in de hoop dat er zich vogels nestelen die de eikenprocessierups op het menu hebben staan, met name koolmezen en pimpelmezen.


«   »