Aanbesteding gemeentecontact door gemeente Twenterand

Door de gemeente Twenterand zijn een aantal bedrijven, waaronder de VOF i.o. De Twenterander,  uitgenodigd om d.m.v. een meervoudig onderhandse aanbesteding, in te schrijven en mee te denken over een andere manier van communiceren met de inwoners van de gemeente. De Twenterander is een nieuw op te richten VOF met als vennoten De Roskam BV  van Han Pape en Chris Walraven, ex-raadslid en programmamaker van Politieke stem op Delta FM.

Het coalitieakkoord 2018-2022 zegt over deze communicatie het volgende:

‘Wij willen op een andere manier communiceren en meer zichtbaar zijn voor onze inwoners en bedrijven. Wij gaan de uitgifte van Gemeentecontact aanbesteden.’

Wij willen daarom de inwoners uitdagen om meer te participeren in het gemeentelijk domein dan nu het geval is. Dat geldt voor inwoners, ondernemers en iedereen die op andere manieren verbonden is met de Twenterandse samenleving. Iedereen kan en mag, maar moet ook durven meedoen en meedenken. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de relatie met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners, waarbij de gemeente ‘drempels’ verlaagt, participeert en initiatieven faciliteert.’

 De Twenterander heeft deze handschoen opgepakt en komt met een nieuw en totaal communicatie-  en mediaplan. Een plan dat veel meer inhoudt dan alleen  het plaatsen van een advertentie in welk huis-en-huis blad dan ook en waarin ook de lokale omroep een rol gaat vervullen en bovendien moderne en andere  communicatiemiddelen worden aangeboden, zoals een app die inwoners waarschuwt als er in zijn of haar omgeving een bouwvergunning wordt aangevraagd of bijvoorbeeld een weg tijdelijk wordt afgesloten. De Twenterander spreekt over een mediamix of crossmedia. Politieke debatten met inwoners en organisaties, zoals aangegeven in de aangenomen motie van 13 november 2018, maken tevens onderdeel uit van de plannen. De Twenterander is sinds een aantal weken actief via een eigen site www. detwenterander.nl en hier leest u, naast het nieuws over de politiek en een aantal specifieke onderwerpen, ook alles over de plannen van de beide vennoten.

Walraven: "De gunning is op 28 februari 2019, dus dan is bekend of we als De Twenterander ook daadwerkelijk met de plannen aan de slag kunnen gaan." Duidelijk is dat De Twenterander inzet op een andere manier van communiceren en daarmee tegemoet komt aan het huidige coalitieakkoord. "Wij zijn klaar om aan de slag te gaan, maar de keuze is niet aan ons."


«   »