Mijande Wonen biedt excuses aan

De actie van de bewoners 'van de oale bouw' in Westerhaar-Vriezenveensewijk heeft succes gehad met als resultaat dat er toch op korte termijn een gesprek plaats kon vinden met Mijande Wonen. De in het leven geroepen bewonerscommissie heeft naar aanleiding van dit gesprek, dat plaatsvond op maandagavond 26 november 2018, het hieronder gepubliceerde persbericht doen uitgaan. Zoals al eerder door de commissie aangegeven wordt er vanaf heden een mediastilte betracht, om Mijande Wonen de ruimte te geven de nu gemaakte afspraken na te komen.

 

Beste medebewoners

Na een bijzondere roerige week waarin veel is gezegd en geschreven hebben wij vanavond een gesprek gehad met Mijande wonen.

Als eerste heeft Mijande toegegeven en haar oprechte excuses aangeboden voor de nalatige en gebrekkige communicatie de laatste maanden en wijd deze aan de interne veranderingen met een aantal nieuwe mensen.

Namens de bewoners van de ‘oale bouw’ hebben wij onze zorgen en vragen kenbaar gemaakt en om opheldering gevraagd voor onderstaande punten.

Wat betreft overlast en verpaupering heeft de Mijande te kennen gegeven dat zij wel degelijk op de hoogte is en hierin te zullen meedenken om meer tot en verspreiding te komen van probleem gevallen en meer mensen met kernbinding toe te laten in de wijk ook op basis van de leegstandwet. Wel belangrijk is om overlast te blijven melden om zo tot een sluitend dossier te komen, het melden hiervan mag ook anoniem.

Wat de concrete plannen zijn met onze wijk is dat Mijande tot en met Maart de tijd nodig heeft om met een concreet plan te komen en deze eind Maart zal presenteren en dat er 2020 zeer zeker met nieuwbouw/renovatie zal worden begonnen, deze garantie konden zei ons geven.

Waar er begonnen zal worden in de wijk zal later bekend worden gemaakt.

Het aangezicht van de dicht getimmerde huizen zullen op korte termijn niet worden gesloopt dit i.v.m. wetten er regels. Wel is er samen over gesproken om het een andere aanblik te geven door b.v. foto’s/ borden oale bouw of iets dergelijks, ook zal er door Mijande een bord worden geplaatst met informatie betreffende de nieuwbouw/renovatie.

Verder is door Mijande wonen de commissie formeel herkend en zal deze in de toekomst vaker betrekken en mee overleggen in zaken aangaande onze wijk.

Alle punten die ons zijn aangereikt zijn besproken, verder zal Mijande op korte termijn ook met een nieuwsbrief komen over het gesprek en uitkomst van vanavond.

Voor individuele vragen of verdere onduidelijkheden wijzen wij en ook Mijande jullie graag door naar de inloop elke dinsdagmiddag aan de Borggevestraat 18

Bewoners commissie ‘oale bouw’


«   »