Informatie over effecten van plan voor waterwinning

VRIEZENVEEN/DAARLERVEEN - Er vindt dinsdagavond 27 november a.s. in het Kulturhus te Daarlerveen een informatiebijeenkomst plaats over de zoektocht naar waterwinning in Vriezenveen, Daarle en Daarlerveen.

De exacte locatie van het waterwingebied is nog niet bekend, maar het drinkwaterbedrijf Vitens wil belangstellenden een idee geven van de afwegingsaspecten die een rol spelen bij het zoeken van geschikte plekken voor nieuwe waterwinning. De verkenningsfase is achter de rug, er liggen voorkeurslocaties en varianten ter tafel, er is een klankbordgroep gevormd en een nulmeting uitgevoerd.

Het onttrekken van water aan de bodem heeft gevolgen voor natuur en landbouw door daling van de grondwaterstand. Vitens heeft vervangende winlocaties nodig voor zeven miljoen kubieke meter per jaar. In nauw overleg met de provincies Overijssel en Gelderland viel de keuze op agrarische gebieden en natuurgebieden bij Daarle in de gemeente Hellendoorn en op de zuidwestelijke flank der gemeente Twenterand in Vriezenveen. Er kwamen protesten tegen de beoogde locaties vanuit de standsorganisaties van de landbouwsector.

 


«   »