Het gaat niet om de advertenties, maar om de inhoud

DEN HAM - Uitgeverij de Roskam is één van de nieuwsbedrijven die de gemeente Twenterand binnenkort uitnodigt met plannen te komen om de in het coalitieakkoord aangeven nieuwe en andere manier van communiceren vorm te geven, onder het motto 'meer zichtbaar voor inwoners en bedrijven'. Een manier waarop ook inwoners en bedrijven de kans krijgen zich te laten horen, want communicatie moet uiteraard van twee kanten komen. Han Pape van de Roskam heeft met ex-raadslid en programmamaker Chris Walraven van 'De Politieke stem op Delta FM' de handen ineengeslagen en presenteert een totaal nieuw media- en communicatieplan voor de periode 1 januari 2019 tot 31 december 2022.

Via een nieuw op te richten vennootschap onder firma ‘De Twenterander’ willen de beide heren hun plannen uitrollen en worden er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met onze Delta Media Groep en TwenteSport.com. 

Onderdeel van de plannen is het uitgeven van een tweewekelijks huis-aan-huis te verspreiden tabloid, waarin de focus enerzijds ligt op de wettelijk verplichte gemeentelijke berichtgeving en anderzijds op alles wat zich in en rond de lokale politiek afspeelt. Han Pape zal als onafhankelijk journalist en eindredacteur van de Twenterander, deze berichtgeving voor zijn rekening nemen, terwijl Chris Walraven, buiten zijn presentaties bij de lokale omroep, zich meer bezig zal houden met de zakelijke kant van de onderneming.

Pape: ‘Door de gekozen verschijningsvorm eens in de twee weken, zullen de artikelen voor de Twenterander van de medewerkers van de Roskam en van mij meer inhoudelijk en beschouwend van aard zijn, want het direct inspelen op de actualiteit wordt dan wat lastig. We zullen de berichten niettemin in volledige onafhankelijkheid schrijven, met een open mind en een kritische geest.'

Walraven: ‘Op dit moment worden bij de bedrijven de begrotingen voor het jaar 2019 opgesteld en dus ook de reclamebudgetten vastgesteld. Ik ben van mening dat bedrijven in ieder geval moeten weten dat er nieuwe reclamemogelijkheden kunnen komen, zodat zij er bij de vaststelling van hun budgetten al rekening mee kunnen houden. Daarom hebben we besloten vroegtijdig met onze plannen naar buiten te komen. Maar duidelijk is dat het nog allerminst zeker is, dat we ook daadwerkelijk vanaf 1 januari 2019 aan de slag kunnen.’

Hoewel De Twenterander niet helemaal zonder advertenties kan worden uitgegeven, ligt de focus op de inhoud en niet op de advertenties en hierdoor onderscheidt de krant zich nadrukkelijk van de andere huis-aan-huis bladen. U kunt alles lezen over deze uitgebreide plannen op deze website. De gemeente Twenterand zal naar verwachting ergens in november naar buiten brengen welk bedrijf de opdracht wordt gegund. 

 

«   »