Gastvrij Twenterand

DEN HAM - Meer bezoekers uit binnen- en buitenland die hun vrije tijd doorbrengen in Twenterand. Dat is het doel van Gastvrij Twenterand. De organisatie die zich inzet voor de promotie en marketing van Twenterand. Eén organisatie waarin de samenwerkende ondernemers het voortouw hebben. Een duidelijke positionering en profilering van Twenterand en haar dorpen, moet leiden tot meer omzet en werkgelegenheid binnen de vrijetijdseconomie.

In Overijssel en Twente zijn al initiatieven genomen om ondernemers het voortouw te laten nemen als het gaat om vrijetijdseconomie. Zo zijn de ondernemersinitiatieven ‘Gastvrij Overijssel’ en ‘Gastvrij Twente’ gepresenteerd. In Twenterand zijn voor de zomer ontbijtsessies gehouden voor recreatieve ondernemers over de kansen voor de recreatieve sector. Hieruit is een denktank Gastvrij Twenterand geformeerd. Deze groep ondernemers uit de diverse kernen hebben met elkaar de mogelijkheden van één marketingorganisatie besproken. Ook daarin zijn de ondernemers aan zet.

Samenwerking met Twente Marketing

Ondernemers zijn nu vaak lid van meerdere organisaties. Het streven is om te komen tot één organisatie, waarin nauw wordt samengewerkt met Twente Marketing. De ondernemers rondom Den Ham werken ook samen met ondernemers in het Vechtdal. Een keuzemogelijkheid voor deelname aan Vechtdal Overijssel wordt ook meegenomen.

Kwartiermaker Gastvrij Twenterand

Gastvrij Twenterand wordt opgestart door een kwartiermaker. Deze persoon werkt nauw samen met TTI, om gebruik te maken van de kennis en kunde die in de afgelopen jaren door TTI al is opgebouwd in de samenwerking met Twente Marketing. De kwartiermaker moet de ondernemers informeren over het initiatief en met elkaar moet er een nieuwe organisatie ontstaan. Het is de taak van de kwartiermaker om de toeristische marketing van Twenterand verder aan te jagen en de samenwerking met Twente Marketing zo te organiseren dat de ondernemers zich daarin herkennen.

Rol TTI

De doorontwikkeling van gastheerschap naar een ondernemersgerichte organisatie is al een tijd geleden in Overijssel en Twente in gang gezet. Voorzitter TTI Hans van Ronkel: “Vanaf 2016 heeft de TTI binnen haar mogelijkheden al hierop ingespeeld. Daarom is de nieuwe aanpak van Gastvrij Overijssel en Gastvrij Twente direct omarmd.” TTI werkt graag mee aan het succes van Gastvrij Twenterand.

Het bestuur van TTI heeft aangegeven dat ze haar stichting op een zorgvuldige manier wil afronden en ruimte wil maken voor Gastvrij Twenterand. Het jaar 2019 wordt daarin beschouwd als een overgangsjaar. TTI zet de gebruikelijke activiteiten zoals de Toeristische Gids 2019, de Twenterand Fiets4daagse 2019 en het werk aan routes en arrangementen nog door. Ook zullen de verplichtingen aan medewerkers, leden en begunstigers gewoon worden nagekomen. Om dit mogelijk te maken ontvangt TTI in 2019 nog subsidie maar wordt die relatie in goed onderling overleg per 1 januari 2020 beëindigd. Wethouder Bart-Jan Harmsen: “De gesprekken met de TTI heb ik als zeer positief ervaren. Ik ben dan ook erg blij met het gezamenlijke resultaat voor een Gastvrij Twenterand waarin de ondernemers uit onze gemeente aan zet zijn.”

 


«   »