De krenten uit de pap

DEN HAM - Omdat onze krant maar eens in de twee weken uitkomt, kunnen we wat minder inspringen op de actualiteit. Wij kiezen dus bewust voor de achtergronden van het nieuws, maar als het zo uitkomt zullen we zeker niet nalaten met een scoop te komen.

Tenslotte heeft Han Pape een reputatie hoog te houden.


 »